SĀKUMS
ZIŅOJUMI
VĒSTURE
BILDES
PĀRDOMĀM
ZIEDOJUMI
IESAKĀM IZLASĪT

Lasīsim Bībeli!


Dieva Svētais Vārds cilvēcei. Caur Svētajiem Rakstiem mūsu Radītājs dod unikālu iespēju katrai cilvēka dvēselei rast atbildes uz visiem dzīves jautājumiem.

"Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts."
Lūk.11:9Der ieskatīties!

 

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 

Grāmata "Credo"    

R.Feldmaņa fonds                Autors: Roberts Feldmanis 

Šī grāmata ir Apustuļu ticības apliecības skaidrojums sprediķu ciklā. Prof. R.Feldmaņa sprediķu grāmata savā vienkāršībā un skaidrībā būs noderīga ikvienam, kam dārga kristīgā ticība, tā paskaidros, kāda bija un joprojām ir apustuļu ticība. Grāmata palīdzēs mācītājiem iesvētes nodarbību vadīšanā, bet savukārt, iesvētāmajiem tā noderēs, lai iepazītu baznīcu, draudzi un ticību.   Grāmata "Viltus dievi"

Izdevniecība: Luterisma mantojuma fonds 
Autors: Timotijs Kellers 

Katrs cilvēks meklē savas dzīves      piepildījumu, jo ikvienam ir svarīgi  apzināties, ka viņa dzīvei ir liela nozīme,    tāpēc cilvēki tiecas pēc kādas augstākas,  visu pakļaujošas jēgas, pēc kaut kā tāda,  kam uzticēties un uz ko paļauties vairāk  par visu.

Kā to atrast, kā to panākt, ja cilvēks vēlas  norobežoties no ticības Dievam? Tad,  visbiežāk gluži neapzināti, tiek meklēts un  atrasts kāds “Dieva aizstājējs”, ar kā palīdzību risināt visas problēmas, tā nemanot izveidojot sev elku jeb viltus dievu, par ko var kļūt jebkas –nauda, manta, vara, veselība, sekss, pat mīļotais cilvēks, ģimene un bērni. Tomēr agri vai vēlu seko vilšanās, jo uz to vērstās gaidas netiek attaisnotas, tāpēc ka neviens un nekas nav un nevar būt atbilstošs, lai ieņemtu Dieva vietu.

Turklāt T. Kellers apgalvo un pierāda, ka šādas rīcības riskam ir pakļauti ne vien neticīgie, bet arī pārliecināti, pat dedzīgi kristieši, par kuru viltus dievu viegli var kļūt tieši... kalpošana Dievam!‍

Kā rast izeju no šīs situācijas un kā iespējams visu vērst par labu, tas tiek vispusīgi un argumentēti izklāstīts šajā grāmatā, kuru lasīt būs saistoši un noderīgi ikvienam.

 
‍Grāmata "Ciešanu problēma: tēva cerība"

Izdevniecība: Luterisma mantojuma fonds
Autors: Gregorijs P.Šulcs

Sāpes un ciešanas ienāk cilvēku dzīvē    atšķirīgā daudzumā un intensitātē, un mums  visiem tās ir neizbēgamas. Gadsimtu gaitā ir  daudz rakstīts par tā saukto ļaunuma  problēmu, bet tas neko daudz nelīdz. Ikviens,  kurš ir piedzīvojis prātu stindzinošas un  mokošas ciešanas, sāpes vai zaudējumu, var  jums pateikt, ka šādā nepatīkamā situācijā  vismazāk ir vajadzīga apcerēšana vai izskaidrošana. Ir vajadzīga godīga patiesība. Un šāds godīgums reti kad ir patīkams.Gregorijs Šulcs, grāmatas autors, ir augstākās raudzes filozofs un akadēmiķis. Viņš ir arī mācītājs un skolotājs ar gadu desmitiem ilgu kalpošanas pieredzi draudzē un vidējās un augstākās izglītības jomā. Taču vispirms viņš ir vīrs un tēvs. Gregs filozofs mudinās jūs domāt, Gregs mācītājs stiprinās jūsu dvēseli, bet Gregs četru bērnu tēvs aizkustinās jūsu sirdi. Šo mazo, bet ievērojamo grāmatu caurvij sirdi plosošs stāsts par divu Šulca bērnu ciešanām un nāvi, ko izraisīja retas un smagas slimības.

‍Šo grāmatu nav iespējams izlasīt, nenoslaukot asaru no sava vaiga un tomēr tā ir pilna ar cerību, kuras pamats ir mūsu augšāmceltais Kungs.  


 Kontakti


Dievkalpojums:
svētdienās
plkst.13:00
Katra mēneša pēdējā svētdienā 
ģimeņu dievkalpojums.

Vakara svētbrīdis:
trešdienās
plkst.19:00
Mācītājs
Leons Novicāns
t.29442118Ērģelniece
Luize Klinta Mardanova
t.25900947Draudzes priekšniece
Ieva Novika
t.29330868Google Maps
 

Noderīgas saites

 

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »