SĀKUMS
ZIŅOJUMI
VĒSTURE
BILDES
IECERES
ZIEDOJUMI
IESAKĀM IZLASĪT

Lasīsim Bībeli!


Dieva Svētais Vārds cilvēcei. Caur Svētajiem Rakstiem mūsu Radītājs dod unikālu iespēju katrai cilvēka dvēselei rast atbildes uz visiem dzīves jautājumiem.

"Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts."
Lūk.11:9Der ieskatīties!

 

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 

 

  Svētdien, 1. decembrī 
  Pirmās Adventes dievkalpojums 
  būs ģimeņu dievkalpojums
  ar Jūrmalas skolu bērnu piedalīšanos.


Svētdien, 17. novembrī, pēc dievkalpojuma 


      
  Trešdienās pēc vakara svētbrīža, kas
  sākas plkst. 19:00, turpmāk notiks 
  Bībeles stunda  turpat baznīcā.
  Turpināsim studēt APUSTUĻA
  PĀVILA VĒSTULI ROMIEŠIEM. 
  Tāl.informācijai: 29442118
 ‍  Svētdien, 3. novembrī
  ģimeņu dievkalpojums. 
  Mīļi aicinām ģimenes pilnā sastāvā. 
  Svinēsim dievkalpojumu un būsim
  sirsnīgā kopībā!
 ‍‍‍
  Trešdien, 30. oktobrī
  Tezē dievkalpojums 
  plkst. 19:00
  Mīļi aicinām ikvienu, kas vēlas vienoties
  Dieva priekšā sirsnīgās lūgšanu dziesmās.
  


‍‍

  "Cauri dziesmām un stāstījumiem"
  pasākumi 2019. gada nogalē.
  Sākot ar š.g. 20. oktobri, mūsu baznīcā
  (Jūrmalā,  Kr. Barona ielā 6) notiks       
  muzikāli   tematiski pasākumi 10
  mēnešu garumā. 
  Kormūzikas koncertus sniegs Kauguru
  kultūras nama jauktais koris "Lira" un
  Jūrmalas skolu kori, bet vēsturniece Inga
  Sarma muzikālos priekšnesumus
  papildinās ar katra pasākuma tēmai
  atbilstošu stāstījumu. 
 


  Žoga atjaunošana
  Pateicoties Jūrmalas pilsētas domes
  līdzfinansējumam kultūras pieminekļu
  saglabāšanai, ir atjaunots arhitektūras
  pieminekļa – mūsu Bulduru baznīcas
  teritorijas nožogojums gar Meža prospektu,        Dzintaru meža parku un Kr. Barona ielu.
Atjaunotais žogs kā teritorijas dizaina elements, veido vienotu baznīcas ārējo koptēlu – padara apkārtni estētiski pievilcīgu gan dievkalpojumu apmeklētājiem, gan baznīcā rīkoto pasākumu apmeklētājiem, viesiem, tūristiem un kvalitatīvi uzlabo Jūrmalas pilsētas kopējo vizuālo tēlu. Skatīt bildes...
 

  Svētdien, 6. oktobrī
  plkst. 13:00
  Svinēsim Pļaujas svētku dievkalpojumu,
  kas reizē būs arī ģimeņu dievkalpojums. 
  Aicināti visi!
  Trešdien, 2. oktobrī
  Tezē dievkalpojums
  plkst. 19:00
  Mīļi aicinām ikvienu, kas vēlas vienoties      Dieva priekšā sirsnīgās lūgšanu dziesmās.

  Svētdien, 1. septembrī 
  ģimeņu dievkalpojums.
  Mīļi aicinām ģimenes pilnā sastāvā un    aicinām bērnus pieteikties apmeklēt    svētdienas skolu.
  Svinēsim dievkalpojumu 
  un būsim sirsnīgā kopībā!


Svētdien, 4. augustā, plkst.13:00 dievkalpojums, sakarā 
ar kapu svētkiem, Bulduru ev.lut. baznīcā nenotiks Nākošais dievk. 11. augustā, kā parasti  svētdienās, plkst.13:00

 

  KAPU SVĒTKI 04.08.2019.
  
  Lielupes kapos plkst. 13:00
  Jaundubultu kapos plkst. 15:00
  Asaru kapos plkst. 16:00
 
  VAKARA SVĒTBRĪDIS 24.07.2019.
  
  Vakara lūgšana plkst.19:00 notiks ar
  slavēšanas dziesmām. 
     
  
Baznīcas jubilejas svinības         

Svētdien, 30. jūnijā, spožas saules apspīdēta, Bulduru  baznīca pulcēja baznīcēnus un viesus uz 130 gadu pastāvēšanai veltīto jubilejas dievkalpojumu. Baznīcas baltā, skaisti uzpostā draudzes telpa bija dievlūdzēju pilna un, klausoties mācītāju Guntara Dimanta un Leona Novicāna uzrunās, katrs sadzirdēja kaut ko sev aktuālu un svarīgu. 
Draudzes mācītāja Leona Novicāna sprediķī teiktie Svēto Rakstu vārdi garīgi stiprināja un pauda pārliecību, ka ikviens cilvēks ir liela vērtība un ļoti svarīgs Dievam, nozīmīgs sabiedrībai. Dievkalpojumā, godinot un pielūdzot Dievu, ikviena dvēsele tika izgaismota un piepildīta ar svētsvinīgu mieru.
Svētku sajūtu pastiprināja baznīcai un draudzei veltītie apsveikuma vārdi, kurus izteica Jūrmalas iecirkņa prāvests Arnis Eltermanis un domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, kā arī sirsnīgie sveicieni no Sv. Jāņa baznīcas draudzes pārstāvjiem, kuri  ikvienu iepriecināja ar savu prieka pilno un dedzīgo muzikālo sniegumu.    
Pēc dievkalpojuma ikviens, piepildīts ar jaunām cerībām, gaišu prieku un ticību rītdienai, baznīcas pagalmā pie kafijas baudīja priekpilnu sadraudzību sirsnīgās sarunās. Skatīt bildes...
 

Bulduru evaņģēliski luteriskajai baznīcai – 130   

Šī mēneša nogalē, svētdien, 30. jūnijā, plkst. 13:00 Bulduru  baznīca pulcinās ļaudis dievnama 130 gadu jubilejas dievkalpojumā. 
Svētku noskaņu  papildinās  šim īpašajam  notikum veltīti dziedājumi un ērģeļmūzika, kas  neatstās bez saviļņojuma sirdī visus  apmeklētājus – gan draudzes locekļus,  gan jūrmalniekus un pilsētas viesus, kam tuva kultūra un laba sakrālā mūzika.           
Tiem cilvēkiem, kam Bulduru dievnams un tā 130 gadu  ilgā vēsture ir jaunatklājums, būs interesanti uzzināt, ka tā cieši saistīta ar Jūrmalas pilsētas rašanos un attīstību. Baznīcas celtniecība sākās pēc Rīgas – Tukuma dzelzceļa līnijas atklāšanas, kad strauji pieauga vasarnieku skaits tagadējās Jūrmalas pilsētas teritorijā, it īpaši - Rīgai tuvākajā daļā, kur tolaik atradās vecās Bulduru muižas zemes, kas pēc Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanas beigām nonāca Krievijas impērijas pārvaldībā. Cars Aleksandrs III 1877.gadā pēc  Bulduru iemītnieku lūguma deva rīkojumu bez maksas ierādīt divas pūrvietas dievnama celšanai Bulduru mežā ar veltījumu: ”... tik ilgi, kamēr pastāvēs minētais lūgšanas nams”. Pēc arhitekta Hermaņa Hilbiga projekta ķieģeļu mūra vienjoma baznīca tika uzbūvēta par draudzes līdzekļiem, un 1889.gada 29.jūnijā tā tika iesvētīta ar nosaukumu “Meža kapela” (“Waldkapelle”). Pēc tam laika gaitā baznīca tika paplašināta, uzbūvēja staltu zvanu torni, ierīkoja labas ērģeles, virs altāra telpas puslokā izveidoja uzrakstu ”Dievs ir mīlestība”, un ieguva citas vērtības. Abu Pasaules karu vētras baznīca pārdzīvoja, arhitektoniski ievērojamus zaudējumus neciešot. Diemžēl padomju okupācijas laikā baznīca tika draudzei atņemta un pielāgota Latvijas PSR Valsts kino-foto-fono dokumentu arhīva vajadzībām, zaudējot vairākas oriģinālās celtnes vērtības. Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas Bulduru draudze atsāka savu darbību un baznīcas atjaunošanas darbus, kas turpinās arī šobaltdien ar draudzes, Jūrmalas domes un  jūrmalnieku, kā arī citu labvēļu atbalstu un līdzdalību.
Visi cilvēki, kam sirdij tuva Bulduru baznīca, Jūrmalas pilsēta, kā arī kultūrvēsturiskās un sakrālās vērtības, tiek mīļi aicināti piedalīties jubilejas pasākumā  Bulduru baznīcā 2019.gada 30.jūnijā plkst.13.00. Pēc dievkalpojuma un koncerta visi tiek aicināti pulcēties sirsnīgā sadraudzībā, lai ne tikai kavētos pagātnes atmiņās, bet arī cerīgi palūkotos baznīcas un draudzes nākotnē, ticībā un pārliecībā, ka izdosies viss iecerētais, lai lūgšanu nams pastāvētu vēl daudzus jo daudzus gadus.
Bulduru draudze


  VAKARA SVĒTBRĪDIS
  sākot ar 15.maiju, Bulduru baznīcā    
  notiks katru trešdienu 
  plkst.19:00

  Bībeles stunda 08.05.2019.
  Tēma:
  PĀVILA VĒSTULE ROMIEŠIEM 3.nodaļa
  Notiks Bulduru baznīcā
  plkst. 19:00
  Tāl.informācijai: 29442118
 


  Bībeles stunda 01.05.2019.
  Tēma:
  PĀVILA VĒSTULE ROMIEŠIEM 2.nodaļa
  Notiks Bulduru baznīcā
  plkst. 19:00
  Tāl.informācijai: 29442118
 


  Svētdien, 28. aprīlī Bulduru baznīcā
  Jūrmalas iecirkņa prāvests
  Arnis Eltermanis 
  ievedīs amatā Leonu Novicānu.
 

  Bībeles stunda 24.04.2019.
  Tēma:
  PĀVILA VĒSTULE ROMIEŠIEM 1.nodaļa
  Notiks Bulduru baznīcā
  plkst. 19:00
  Tāl.informācijai: 29442118  Lieldienu dievkalpojums
  21.04.2019.
  plkst.14:00


  Lielās Piektdienas dievkalpojums
  19.04.2019
  plkst.14:00


 


‍               
    
  Bībeles stunda 17.04.2019.
  Tēma: 
  JĒZUS KRUSTA CEĻŠ 
  Notiks Vidus prospektā 77/4,
  plkst. 19:00
  Tāl.informācijai: 29442118
 ‍‍‍

‍‍
  Pavasara talka 13.04.2019. 
‍  Tiekamies plkst.10:00 
‍  Pēc īsa svētbrīža sakopsim baznīcu un
  tās āra teritoriju.
‍  Aicinām ikvienu, kas var un grib ziedot

‍  savu laiku un enerģiju labam, svētīgam
  darbam.

‍‍
‍‍  Bībeles stunda 10.04.2019.
  Tēma:
  PĀVILA VĒSTULE ROMIEŠIEM  
  Notiks Bulduru prospektā 22, liters 4,
  plkst. 19:00
  Tāl.informācijai: 29442118
 

‍‍
‍  Bībeles stunda 3.04.2019.
  Tēma:
  PĀVILA VĒSTULE ROMIEŠIEM  
  Notiks Bulduru prospektā 22, liters 4,
  plkst. 19:00
  Tāl.informācijai: 29442118

‍ 

 Bībeles stunda 27.03.2019.
  Tēma:
  PĀVILA VĒSTULE ROMIEŠIEM  
  Notiks Bulduru prospektā 22, liters 4,
  plkst. 19:00
  Tāl.informācijai: 29442118  Gavēņa laika lūgšanu vakari 
‍  Rīgas Domā
  Vakari norisināsies 12.,19.,26 martā un

  2.,9.,16. un 23. aprīlī. 
‍  Pievienoties var gan uz visiem, gan tikai

‍  uz kādu no vakariem.  Lasīt vairāk...   Kontakti


Dievkalpojums:
svētdienās 13:00

Vakara svētbrīdis:
trešdienās 19:00
  


Mācītājs
Leons Novicāns
t.29442118Ērģelniece
Luize Klinta Mardanova
t.25900947Draudzes priekšniece
Ieva Novika
t.29330868

Google Maps
 

Noderīgas saites

 

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »