SĀKUMS
ZIŅOJUMI
VĒSTURE
BILDES
PĀRDOMĀM
ZIEDOJUMI
IESAKĀM IZLASĪT

Lasīsim Bībeli!


Dieva Svētais Vārds cilvēcei. Caur Svētajiem Rakstiem mūsu Radītājs dod unikālu iespēju katrai cilvēka dvēselei rast atbildes uz visiem dzīves jautājumiem.

"Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts."
Lūk.11:9Der ieskatīties!

 

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti »    Svētdien, 26. septembrī, 
‍   plkst. 13:00
‍  Ģimeņu dievkalpojums.
‍   Dievkalpojuma tēma: 
‍  Daniēls lauvu bedrē.
 
‍ 
‍‍
  Svētdien, 29. augustā                  plkst. 14:30                                      
  (pēc dievkalpojuma)
  mūsu baznīcas dārzā notiks
  Jūrmalas leļļu teātra studijas                      izrāde "Tuntuļu Jurītis".
  Leļļu autore un izrādes režisore ir
  teātra studijas vadītāja Inguna Radziņa.    


           
  Svētdien, 22. augustā
  plkst. 14:30

  (pēc dievkalpojuma)
  mūsu baznīcas dārzā notiks
  stīgu instrumentu
  kvarteta "Asendo" koncerts.
  Mūziķu repertuārā skanēs gan klasiskā,

  gan populārā mūzika.
 

 

  Svētdien, 15. augustā
  plkst. 14:30

  (pēc dievkalpojuma)
  mūsu baznīcas dārzā notiks
  metāla pūšaminstrumentu
  kvinteta "Viridi" koncerts.
  Programmā skanēs visiem zināma un
  iemīļota dažādu stilu mūzikas izlase.
   Svētdien, 25. jūlijā
  (tūlīt pēc dievkalpojuma)
  mūsu baznīcas dārzā muzicēs

  dzejniece un mūziķe  Elīna Līce.
  Koncertā klausītāji varēs baudīt ne tikai

  mākslinieces vokālo sniegumu, bet arī viņas
  izpildījumā dzirdēt tādu tautas mūzikas
  instrumentu spēli kā stabules un mutes
  harmonikas. Ar saviem priekšnesumiem māksliniece  aicina klausītājus doties aizraujošā muzikālā ceļojumā pāri visiem kontinentiem, valstīm un laikiem. Ceram, ka šajā brīnišķīgajā ceļojumā kopā pavadītais laiks iepriecinās ikvienu dvēseli un vienos mūs visus sirsnīgā mīlestībā.   Svētdien, 18. jūlijā 
  plkst. 14:30 

  (pēc dievkalpojuma)
 
mūsu baznīcas dārzā muzicēs grupa 
  "Jāņa ielas republika".

   Svētdien, 9. maijā, 
  plkst. 13:00 
  Rogate - sestā Lieldienu svētdiena.
  Mātes diena.
‍  Dievkalpojums notiks Rīgas un Latvijas
  arhibīskapa Jāņa Vanaga vadībā, asistēs 
  Jūrmalas iecirkņa prāvests Arnis
  Eltermais.  
‍  Dievkalpojuma laikā arhibīskaps, piešķirot
  mācītāja amata pakāpi, pasniegs mūsu
  draudzes mācītājam Leonam Novicānam 
‍  amata zīmi - krustu. 
Dievkalpojums būs dzirdams arī Bulduru baznīcas dārzā.
Aicinām ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus vīrusa izplatības mazināšanai.
 
Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Lieldienās 
  Svētdien, 28. martā, 
  plkst. 13:00
  Pūpolsvētdienas dievkalpojums.
   Pūpolsvētdiena jeb Palmu
   svētdiena (latīniski Palmarum).

Ar šo dienu iesākas Klusā nedēļa. Nosaukums cēlies no
Bībelē  aprakstītās Jēzus iejāšanas Jeruzalemē, sēžot uz
ēzeļa, kad pūlis Viņu sveic ar gavilēm, palmu zariem, ko kopā    ar apģērbu noklāj  uz ceļa.
Jēzus ienākšana Jeruzalemē ir Vecās Derības
pravietojumu piepildījums 
(1.Moz. 49:10–11; Psalms 8:2–3; Cah. 9:9)
un tas tiek aprakstīts visos četros evaņģēlijos  
(Mateja 21:1–11; Marka 11:1–11; Lūkas 19:28–40; 
Jāņa 12:12–19).
Ar šo dienu sākas Jēzus ciešanu ceļš. Viņš iet uz nāvi pie krusta cilvēces pestīšanas dēļ. Tas ir izšķirošs pavērsiens Jēzus Kristus zemes dzīves gaitās, viens no galvenajiem Viņa dzīves pēdējo dienu notikumiem, kas, līdz ar turpmākajiem, kardināli izmaina visas cilvēces vēsturi.
Jūsmojošā pūļa vidū tikai Jēzus zina Savas misijas patieso būtību - Viņam jāmirst pie krusta, lai atbrīvotu cilvēci no grēka verdzības un nāves.
"Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mums grēciniekiem!" Āmen! 
 


   Trešdien, 17. februārī
‍  plkst. 19:00

‍  PELNU DIENAS DIEVKALPOJUMS, 
‍  GRĒKU NOŽĒLAS DIENA UN
‍  LIELĀ GAVĒŅA SĀKUMS.
‍                                          
        


 Kontakti


Dievkalpojums:
svētdienās
plkst.13:00
Katra mēneša pēdējā svētdienā 
ģimeņu dievkalpojums.

Vakara svētbrīdis:
trešdienās
plkst.19:00
Mācītājs
Leons Novicāns
t.29442118Ērģelniece
Luize Klinta Mardanova
t.25900947Draudzes priekšniece
Ieva Novika
t.29330868Google Maps
 

Noderīgas saites

 

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »